8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   wf-2/3 IC B16S1 religia SW A3   historia-1/3 AB C1
historia-3/3 SU W11
2 8:55- 9:40 zdw matem/C4 j.angielski-2/3 GK B14 j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 SU W11
  j.rosyjski-2/3 AC B21
j.niemiecki-3/3 ES B7
3 9:50-10:35 j.niemiecki-3/3 ES B7 fizyka-1/3 SA C15
fizyka-3/3 SU W11
wf-1/3 RK A7s2
j.angielski-2/3 GK B20
wf-1/3 RK A7s2 j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 SU W11
4 10:40-11:25 fizyka-1/3 SA B7
fizyka-3/3 SU W11
historia-1/3 AB C1
historia-3/3 SU W11
j.angielski-1/3 SM A4
wf-2/3 IC B16S2
j.angielski-3/3 SU W11
wf-1/3 RK A7s2 matematyka-1/3 RG B7
matematyka-3/3 SU W11
5 11:40-12:25 j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 SU W11
wos-1/3 ŁZ B7
wos-3/3 SU W11
godz.wych-1/3 MM B8
godz.wych-3/3 SU W11
j.angielski-1/3 SM B20
j.angielski-3/3 SU W11
religia SW C4
6 12:40-13:25 wf-1/3 RK A7s2
j.angielski-2/3 GK A4
j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 SU W11
chemia-1/3 AJ C15
chemia-3/3 SU W11
biologia-1/3 MI C2
biologia-3/3 SU W11
zrj.ang.8bC11
7 13:40-14:25 j.angielski-1/3 SM B20
wf-2/3 IC @
j.angielski-3/3 SU W11
e_dla_bezp BM A3 matematyka-1/3 RG C2
matematyka-3/3 SU W11
geografia-1/3 RT C17
geografia-3/3 SU W11
chemia-1/3 AJ B7
chemia-3/3 SU W11
8 14:30-15:15 informatyka-1/3 Ru B22
wf-2/3 IC @
informatyka-3/3 SU W11
matematyka-1/3 RG C2
matematyka-3/3 SU W11
wos-1/3 ŁZ B7
wos-3/3 SU W11
matematyka-1/3 RG C2
matematyka-3/3 SU W11
informatyka-2/3 Ru B22
9 15:20-16:05 j.rosyjski-2/3 AC B21     j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 SU W11
 
Drukuj plan
wygenerowano 10.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum