6a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/3 xB B16S2 j.angielski-1/3 GK B14
j.angielski-3/3 EM W14
     
2 8:55- 9:40 wf-1/3 xB B16S2
j.angielski-2/3 RC B20
godz.wych-1/3 MI C17
godz.wych-3/3 EM W14
  wf-1/3 xB B16S2 rew PP
3 9:50-10:35 religia SW A3 geografia-1/3 RT C17
geografia-3/3 EM W14
  historia-1/3 AB C1
historia-3/3 EM W14
religia SW B7
4 10:40-11:25 matematyka-1/3 MD B10
matematyka-3/3 EM W14
matematyka-1/3 MD B9
matematyka-3/3 EM W14
biologia-1/3 MI C17
biologia-3/3 EM W14
matematyka-1/3 MD B9
matematyka-3/3 EM W14
historia-1/3 AB C1
historia-3/3 EM W14
5 11:40-12:25 technika-1/3 RT C17
technika-3/3 EM W14
wf-1/3 xB B16S2
informatyka-2/3 AM C16
j.angielski-1/3 GK A4
wf-2/3 DK A7s1
j.angielski-3/3 EM W14
j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 EM W14
j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 EM W14
6 12:40-13:25 muzyka-1/3 ŁZ B7
muzyka-3/3 EM W14
informatyka-1/3 Ru B22
j.angielski-2/3 RC B20
informatyka-3/3 EM W14
j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 EM W14
plastyka BL B10 wf-2/3 DK @
7 13:40-14:25 j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 EM W14
j.polski-1/3 MM B8
j.polski-3/3 EM W14
zrp-1/3 MM B8
zrp-3/3 EM W14
j.angielski-1/3 GK B14
wf-2/3 DK A7s1
j.angielski-3/3 EM W14
wf-2/3 DK @
8 14:30-15:15 rew PP rew OL matematyka-1/3 MD B9
matematyka-3/3 EM W14
j.angielski-2/3 RC B20  
9 15:20-16:05     rewOL    
Drukuj plan
wygenerowano 10.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum