5b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     informatyka-2/3 AM C10 wf-1/3 BM B16S1 rew5b MP
2 8:55- 9:40 rew MK   j.polski-1/2 JR B6
j.polski-2/2 V1 W20
wf-1/3 BM B16S1 matematyka-1/2 KH C4
matematyka-2/2 V1 W20
3 9:50-10:35   wf-1/3 BM B16S1
wf-2/3 IC B16S2
informatyka-1/3 AM C16
wf-2/3 IC B16S1
informatyka-3/3 V1 W20
j.polski-1/2 JR B6
j.polski-2/2 V1 W20
religia WC A3
4 10:40-11:25 wf-1/3 BM B16S1 historia-1/2 DS C4
historia-2/2 V1 W20
matematyka-1/2 KH C4
matematyka-2/2 V1 W20
technika-1/2 _M B21
technika-2/2 V1 A4
j.polski-1/2 JR B11
j.polski-2/2 V1 W20
5 11:40-12:25 religia WC A3 godz.wych-1/2 DS C4
godz.wych-2/2 V1 W20
biologia-1/2 AJ C15
biologia-2/2 V1 W20
zrm-1/2 KH C4
zrm-2/2 V1 W20
zrb-1/2 AJ C17
zrb-2/2 V1 W20
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 SM C1
j.angielski-2/2 V1 W20
j.angielski-1/2 SM C6
j.angielski-2/2 V1 W20
historia-1/2 DS C1
historia-2/2 V1 A1
j.angielski-1/2 SM C4
j.angielski-2/2 V1 W20
geografia-1/2 RT C4
geografia-2/2 V1 W20
7 13:40-14:25 j.polski-1/2 JR B6
j.polski-2/2 V1 W20
plastyka BL B10 muzyka ŁZ B7   wf-2/3 IC @
8 14:30-15:15 matematyka-1/2 KH C2
matematyka-2/2 V1 W20
matematyka-1/2 KH C4
matematyka-2/2 V1 W20
    wf-2/3 IC @
9 15:20-16:05   j.polski-1/2 JR B6
j.polski-2/2 V1 W20
     
Drukuj plan
wygenerowano 10.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum