4c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf K_ B16S4 j.polski-1/3 ŁK C3
j.polski-3/3 WN W6
  informatyka-1/3 AM C16
informatyka-3/3 WN W6
j.angielski-1/3 RC B20
j.angielski-3/3 WN W6
2 8:55- 9:40 j.polski-1/3 ŁK C3
j.polski-3/3 WN W6
religia B21   muzyka-1/3 ŁZ B7
muzyka-3/3 WN W6
technika-1/3 _M B10
technika-3/3 WN W6
3 9:50-10:35 historia-1/3 AB C1
historia-3/3 WN W6
wf K_ B16S4   j.polski-1/3 ŁK B11
j.polski-3/3 WN W6
matematyka-1/3 RG C15
matematyka-3/3 WN W6
4 10:40-11:25 matematyka-1/3 RG C4
matematyka-3/3 WN W6
plastyka-1/3 BL B10
plastyka-3/3 WN W6
rewDL, rew JG wf K_ B16S4 przyroda-1/3 MI C17
przyroda-3/3 WN W6
5 11:40-12:25 religia B11 informatyka-2/3 Ru B22 j.angielski-1/3 RC B21
j.angielski-3/3 WN W6
matematyka-1/3 RG C2
matematyka-3/3 WN W6
j.polski-1/3 ŁK C3
j.polski-3/3 WN W6
6 12:40-13:25 godz.wych-1/3 RG C2
godz.wych-3/3 WN W6
rew JG przyroda-1/3 MI C17
przyroda-3/3 WN W6
  wf K_ B16S4
7 13:40-14:25 j.angielski-1/3 RC B10
j.angielski-3/3 WN W6
  j.polski-1/3 ŁK C3
j.polski-3/3 WN W6
  rew DL
8 14:30-15:15     matematyka-1/3 RG C2
matematyka-3/3 WN W6
   
9 15:20-16:05   zdw matem. kl. 4      
Drukuj plan
wygenerowano 10.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum